Make your own free website on Tripod.com
 

UDRUZENJE PROFESORA I ISTRAZIVACA

- KRATKA ISTORIJA NASTANKA -1. Dana 17. novembra 1996. godine U Srbiji su odrzani izbori za lokalnu viast.

2. Rezultati izbora su bili krivotvoreni. Kao rezultat tog saznanja doslo je do velikog narodnog nezadovoljstva. Studentske demonstracije, ciji je cilj bio da se rezultati izbora priznaju onakvi kakvi su zbilja bili, poceli su dva dana posle izbora - 19. novembra 1996. godine.

3. Studenstke demonstracije su trajale 88 dana, a organizovali su ih uglavnom studenti Univerziteta u Beogradu i studenti Univerziteta umetnosti u Beogradu, ali i studenti ostalih univerziteta u Srbiji. Pomoc studentima dale su u toj fazi otpora politicke partije SPO, DS i SDS.

4. Dana 28. novembra 1996. nastavnici i saradnici Univerzjteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti osnivaju Inicijativni odbor za odbranu demokratije na univerzitetima i zahtevaju vracanje pokradenih glasova na izborima.

5. Cinjenicu da su rezultati izbora krivotvoreni utvrdila je medjunarodna komisija.

6. U toku studentskog protesta podrsku studentima dalo je svojim potpisom 3.500 profesora i saradnika Univerziteta U Beogradu, od njih ukupno 5.500.

7. Dana 30. januara 1997. obrazovan je Protestni odbor svih univerziteta Srbije (sem Pristine), ciji je cilj bio objedinjavanje akcije protesta na teritoriji Srbije.

8. Profesori Univerziteta i naucni radnici su u toku protesta utvrdili da se u korist svojih studenata njihovog protesta, kao i profesora i saradnika, nije ni jednom recju oglasilo Udruzenje univerzitetskih profesora i naucnih radnika Srbije (UUPNRS). Iz toga je izvucen zakljucak da je to Udruzenje pod veoma strogim nadzorom politickih partija na viasti (SPS i JUL), da je maksimalno politizovano, i da ga treba od tih stega osloboditi, uvesti u njega demokratske odnose otvoriti ga svim prosvetnim radnicima koji zive i rade U SRJ, ali i svim nasim strucnjacima koji se nalaze u inostranstvu.

9. Profesori i naucni radnici su odlucili da pokrenu iz mrtvila rad UUPNRS i trazili su da, posle pet godina pauze (!), bude odrzana Skupstina. Predsednik je bio prof. dr Predrag Djordjevic, izabran na taj polozaj 1992. godine, sa mandatom od cetiri godine. U prolece 1997. godine on vise nije imao mandat za polozaj predsednika, ali je nastojao da ne sazove Skupstinu, kako bi UUPNRS ostalo pod njegovim (SPS i JUL) nadzorom.

10. U vreme nastojanja da se sazove Skupstina UUPNRS profesori i saradnici su oformili sekcije pri fakultetima, izabrali nove predstavnike kao delegate za Skupstinu, i u vreme sazvane Skupstine uputile ih na nju.

11. Prof. dr Predrag Dordevic je za 06. jun 1997. sazvao Skupstinu UUPNRS, ali je sprecio da joj legalni predstavnici fakulteta prisustvuju u zgradi u Safarikovoj 7 U Beogradu. Oni su ipak u salu usli, savladavsi na ulazu nekoliko ,,cuvara". Prof. dr Predrag Dordevic' je tada, sa malim brojem svojih istomisljenika, napustio salu i odrzao ,,Skupstinu" U prizemlju zgrade. On je tamo ponovo izabran za predsednika UUPNRS, ali od strane izuzetno malog broja delegacija, nedovoljnog da bi izbor bio legalan.

12. Ostali, legalno izabrani predstavnici fakulteta i instituta Univerziteta u Beogradu, Nisu i Kragujevcu, odrzali su Skupstinu u sali, gde je ona i sazvana, i to po svim propisima za takvu vrstu skupa, o cemu postoji celokupna dokumentacija. Predstavnici Univerziteta u Novom Sadu su, videci da postoji neka zbrka, napustili sastanak i vratili se u Novi Sad.

13. Na Skupstini je izabran Upravni odbor IJUPNRS, a Upravni odbor je odmah nakon Skupstine izabrao novog predsednika, potpredsednika i sekretara UUPNRS. Time je stara rukovodeca garnitura izgubila dalji mandat upravijanja radom UUPNRS.

14. Dana 06. juna 1988. godine objavijena je MAGNA CARTA beogradskih univerziteta.

15. Dana 14. juna 1997. novi Upravni odbor UUPNRS uputio je pismo univerzitetskim radnicima povodom dogadaja na Skupstini odrzanoj 06. juna 1997.

16. Novi Upravni odbor UUPNRS uputio je pismo prof. dr Predragu f)ordevic'u zakazujuci mu dan i vreme kada treba da bude izvedena primopredaja duznosti izmedu starog i novoizabranog predsednika Upravnog odbora.

17. U zakazano vreme novi Upravni odbor UUPNRS je naisao na zakijucana vrata zgrade u Safarikovoj 7. U njoj su bila samo tri lica, koja su se predstavila kao unaimljeni cuvari zgrade (!?)

18. Posle nekolikih uzaludnih nastojanja da se mirnim putem prenese duzuost sa starog na novi Upravni odbor UUPRNS, legalni predstavnici fakulteta i instituta Univerziteta u Beogradu, Kragujevcu i Nisu odlucili su da obrazuju drugo, nezavisno udruzenje, koje je nazvano Udruzenje unjverzitetskih profesora i naucnika Srbije (UUPNS).

19. Sa svim materijalima, koje Zakon propisuje, zatrazen je od MUP Beograda upis UUPNS u registar udruzenja gradjana.

20. MUP Beograda je resenjem od 06. maja 1998. god. odbio da UUPNS upise u registar nevladinih udruzenja gradjana.

21. Oko 800 profesora i saradnika Univerziteta uputilo je 30. maja 1998. g. otvoreno pismo javnosti protiv Zakona o univerzitetu.

22. Dana 23.06.1998. legalni predstavnici fakulteta i instituta Univerziteta u Beogradu, odrzali su novu osrnvacku skustinu, prihvatili Statut i doneli odluku da novo udruzenje bude nazvano Udruzenje profesora i istrazivaca (UPI). Na osnivackoj skustirn izabrani su predsednik, potpredsednik i sekretar UPI.

23. Sva potrebna dokumenta podneta su 07. Aprila 1998. g. Saveznom mjnistarstvu za pravdu, sa molbom da UPI bude upisano u registar udruzenja gradjana u SRJ.

24. Savezno minjstarstvo za pravdu je dana 07. avgusta 1998. g. donelo resenje po kome je UPI upisano u registar udruzenja gradadjna. Time je UPI konaco priznato, i od toga dana ono zvanicno postoji.

25. Nakon donosenja novog Zakona o unjverzjtetu UPI je ucestalo svoje sastanke. Oni se sada, u OVOJ veoma kriticnoj fazi za unjverzitete, odrzavaju jednom nedeljno. Osnovni cilj sastanaka u sadasnjoj fazi jeste maksimalna obavestenost sta se desava na pojedinim fakultetima, obavestavanje javnosti o tim dogadajima, reakcija na najgore od njih putem sredstava javnog informisanja, kao i organizacija otpora protiv nezakonitih odluka ministra prosvete prof. dr Jove Todorovica, rektora Univerziteta U Beogradu prof. dr Jagosa Purica i dekana pojedinih fakulteta.

26. UPI ima organizovan odbor u Beogradu, kome pripadaju profesori i saradnici Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti u Beogradu, kao i naucni radnici svih osam istrazivackih instituta u Beogradu koji Su po ranijem zakonu bili clanice Univerziteta.

27. Vecina fakulteta i istrazivackih instituta u Beogradu ima formiranu svoju sekciju. Predsednik sekcije fakulteta, odnosno instituta, je delegat za sastanke Skupstine UPI.

28. Predstavnici univerziteta u Kragujevcu, Nisu, Pristini, Novom Sadu i Subotici za sada jos nemaju nove sekcjje na fakultetima, kao ni odbor na nivou univerziteta koji su clanice UPI.*
 
 

* Tekst profesora Milana Kurepe iz arhive Udruzenja profesora i istrazivaca.

Tekst je objavljen u knjizi USUD OTPORA, zborniku tekstova i intervijua profesora Milana Kurepe, prvog predsednika UPI-a, koji je priredio profesor Jovica Trkulja, u izdanju CUPS-a i AAOM-a.