Make your own free website on Tripod.com


FORMIRAN ETIČKI KOMITET UNIVERZITETSKIH PROFESORA


Sud časti za nemoral i korupciju

Profesori neće preuzeti zakon u svoje ruke, ali će ukazivati na sve negativne pojave na Univerzitetu, a njihove protagoniste javno osuđivati


Profesori bi ubuduće trebalo dobro da razmisle pre nego što naplate šesticu u indeksu, upišu brucoša preko veze ili dođu do radne knjižice zahvaljujući partijskoj. Jer, osim zakonskih kazni imaće posla i sa Sudom časti i Etičkim komitetom univerzitetskih profesora.

Profesori neće preuzeti zakon u svoje ruke, za to postoje nadležni organi, ali će na ovakve pojave ukazivati, a njihove protagoniste javno prozivati.

- Reč je, zapravo, o nastavku borbe dela univerzitetskih profesora za autonomiju Univerziteta, a protiv mita, korupcije, zlostavljanja... Sud časti koji je osnovan 1998. godine sada je ponovo aktiviran, sa novim ljudima koji su spremni da zasuču rukave. On čini jezgro upravo formiranog Etičkog komiteta - objašnjava dr Dragoljub Belić, profesor Fizičkog fakulteta.

Obe institucije deluju u sklopu Udruženja profesora i istraživača, koje je pre nekoliko godina formirano kao alternativa prorežimskom udruženju u Šafarikovoj ulici. Sud inače ima pet članova, a u Komitetu je grupa od četrdesetak profesora.

Komitet je, po rečima našeg sagovornika, osnovan sa željom da se zabeleže sve štetne posledice i sada aktuelnog Zakona o univerzitetu iz 1998. godine, od otpuštanja profesora, zapošljavanja nestručnih kadrova do batinjanja studenata.

- Beogradski univerzitet je u prethodnom periodu preživeo svoje najburnije dane. Otpuštani su nepodobni profesori i saradnici, a na njihova mesta dovođeni ljudi bez odgovarajućih kvalifikacija i bez prethodne procedure. Više puta su studenti batinani na fakultetima i protestnim skupovima. Zavladali su nemoral, korupcija i trulež, što je i bila namera tog sramnog zakona - ističe profesor Belić.

Po rečima dr Belića, Zakon će uskoro biti ukinut, ali će se Univerzitet još dugo oporavljati. Zato je i logično pitanje da li je moguć oporavak uz zaborav i da li na taj način možda rizikujemo da nam se slične stvari ponovo dogode u bliskoj budućnosti.

- Pogotovo ako se ima u vidu da se protagonisti progona i zla ponovo bude, prelaze na drugu stranu i da se ponašaju kao da ničega nije bilo - smatra naš sagovornik.

Primer za to je i aktuelna ekipa Ministarstva za nauku. Po mišljenju profesora Belića, ministar Domazet je dozvolio da bude okružen kadrovima prethodnog ministra Ivkovića, kadrovima koji su se 6. oktobra navrat-nanos učlanili u stranke iz vladajuće koalicije.

- Ljudi su oduševljeni idejom da prikupimo činjenice o svim događanjima na Univerzitetu u poslednje tri godine. Podaci već pristižu sa različitih fakulteta. Prikupljeni materijal ćemo objaviti u vidu knjige i na Internetu - dodaje dr Belić.

On ukazuje i na činjenicu da svi članovi Udruženja profesora i istraživača moraju da poštuju Etički kodeks koji je 1987. godine usvojila Američka asocijacija univerzitetskih profesora. Po njegovim rečima, najvažnija odredba ovog kodeksa jeste ta da je primarna odgovornost profesora i istraživača da traže i brane istinu.

Oni treba da poseduju intelektualno poštenje, da izbegavaju iskorišćavanje, zlostavljanje ili diskriminaciju studenata, da poštuju pravila institucije, ali da to ne ograničava njihovu akademsku slobodu da kritikuju i menjaju pravila, da ne zloupotrebljavaju autoritet svoje profesije zarad ličnih ili političkih interesa...

Ovaj kodeks UPI stavljen je posle oktobarskih promena i na zvanični veb-sajt Univerziteta u Beogradu. A da li ga profesori poštuju znaćemo zahvaljujući Sudu časti.

Sandra Dimitrijević


Negativna ocena Ministarstvu za nauku

Radna grupa Univerzitetskog odbora za odbranu demokratije analizirala je rad Ministarstva za nauku u dva navrata. I nakon 100 dana rada i sada posle šest meseci profesori su ministarstvu dodelili - negativnu ocenu.

U ovom sektoru se ništa nije promenilo niti uradilo, smatraju profesori, koji su sačinili predlog u devet tačaka za prevazilaženje trenutnog stanja. Između ostalog, traže nov zakon o naučnom radu, izradu strategije naučnog i tehnološkog razvoja Srbije, stimulisanje povratka naših istaknutih naučnika iz inostranstva...

Back