Make your own free website on Tripod.com

Glas javnosti, 17.05.2002.

Posle dvodnevnog vecanja na Medicinskom fakultetu 

Na reviziji oko 60 zvanja

Rec je o redovnim, vanrednim profesorima i docentima. Meteorska karijera Milovana Bojica, ali i njegove supruge

BEOGRAD - Na Medicinskom fakultetu juce su se dogovorili da konacnu odluku o vanrednim unapredjenjima u vreme vazenja Zakona o univerzitetu odloze do 26. juna, a do tada ce se završiti i preispitivanje spiska sa imenima onih koji su zaposleni u tom periodu. 

Prema nekim podacima za vreme bivšeg rezima obavljeno je 256 regularnih izbora, 211 ljudi je zaposleno, sedmoro predavaca preuzeto je sa drugih fakulteta i bila su 54 vanredna unapredjenja. Meteorsku karijeru je, pored tada neprikosnovenog dr Milovana Bojica, koji je za godinu i dva meseca ekspresno promovisan u redovnog profesora, munjevit uspon imala, pored ostalih i njegova supruga, dr Dragana Bojic, koja je veoma lako i brzo postala docent.

Posle dvodnevnog vecanja na Medicinskom fakultetu juce je odluceno da se na spisku za preispitivanje izbora u viša zvanja nadje oko 60 imena redovnih, vanrednih profesora i docenata. Za svakog od njih bice formirana posebna komisija koja bi trebalo da utvrdi da li je njihova promocija prošla mimo pravila dobre fakultetske prakse. Na Nastavno naucnom vecu Medicinskog fakulteta 26. juna svi ce podneti izveštaj i posle toga se donosi definitivna odluka.

O. N.