Make your own free website on Tripod.com
Fakultet za fizicku hemiju Univerziteta u Beogradu

O dogadjajima proteklih godina

Po donosenju Zakona o Univerzutetu 1998. godine za dekana Fakulteta za fizicku hemiju postavljen je prof. Dragan Markovic, kome je to bio treci uzastopni mandat.

Ponudjeni ugovor o radu nije potpisao tada samo prof. Miljenko Peric koji i pored toga nije dobio otkaz.

Tadašnji dekan prof. Dragan Markovic vodio je Fakultet potpuno u skladu sa Zakonom o Univerzitetu iz 1998. – finansijski deo potpuno autonomno (nije postojao prodekan za finansije); o izborima (i unapredjenjima) Nastavno naucno vece (NNV) NIJE se izjašnjavalo ; odluke o izborima donosio je dekan na predlog komisije. Na Fakultet je tada primljen tehnicar koji je na Fakultetu primao platu a ništa nije radio. Po izboru novog dekana taj je saradnik dao otkaz.

Posle oktobarskih dogadjaja 2000. godine, NNV Fakulteta za fizicku hemiju odlucilo je da izabere novu upravu i tada je za novog dekana izabrana (tajnim glasanjem) prof. Vera Dondur. Novi dekan je posle kratkog vremena ustanovio drasticne nepravilnosti u finansijskom poslovanju o cemu su obavešteni nadležni organi (finansijska policija) i sl.

U prilogu dalje dostavljam tekst kojim je dekan Fakulteta za fizicku hemiju obevestio Rektorat, Ministarstvo prosvete i sporta i clanove NNV Fakulteta o kriminalnim radnjama koje su se na Fakultetu za fizicku hemiju dešavale proteklih godina.

Na Fakultetu za fizicku hemiju u proteklom periodu od nekoliko godina bilo je nenamenskog i nezakonitog trošenja kako sredstava doznacenih od strane Ministarstva za prosvetu tako i sredstava dozna?enih od strane Ministarstva za nauku.. Zbog niza uo?enih propusta u radu sluzbe za materijalno finansijsko poslovanje suspendovan je šef racunovodstva i podneta je krivicna prijava, posle cega su reagovali i organi MUP-a.

Potpuni uvid u obim nenamenski potrošenih sredstava u 2000. godini dobijen je nakon izrade završnog rccuna za 2000. godinu. Uvidom u dokumentaciju iz prethodnih godina takodje je utvrdjeno da je dolazilo do zloupotreba pri materijalno finansijskom poslovanju Fakulteta za fizicku hemiju.

  1. 1. Na Fakultet za fizicku hemiju su tokom nekoliko poslednjih godina redovno stizala sredstva Ministarstva za nauku, koja nisu bila obuhvacena ugovorima o Naucno istrazivackom radu. Ta sredstva su uplacivana na racun Fakulteta i najcešce odmah sutradan isplacivana licima koja nisu imala nikakve veze sa naucno istrazivackim radom (cesto i sa Fakultetom). Lanac osoba koje su u?estvovale u ovoj nezakonitoj radnji je obuhvatao pored radnika Fakulteta za fizicku hemiju tako i saradnike nekih drugih fakulteta ali i clanove njihovih porodica. Na ovaj nacin je u 2000. godini prisvojeno 973 000.00 dinara, a procena je da je iznos u prethodnim godinama na godišnjem nivou bio istog reda velicine. Napominjemo da je Fakultet na ime ugovora o naucno istrazivackom radu dobio u 2000. godini 1 300 300. dinara.
  1. 2. U toku druge polovine 2000. godine zaposlenima su samo delimicno isplacivani doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje , cime su zaposleni ošteceni za 356 000. dinara .
  1. 3. Ukupan iznos sredstava otudjenih sa Fakulteta po završnom racunu za 2000. godinu iznosi 1 700 000.00 dinara.
  1. 4. Osim toga u periodu 1997.-2000. godina došlo je do niza zloupotreba u poslovima koji su vezani za kompenzacije i multikompenzacije, tako da Fakultet u nekim kompenzacijama koje su nominalno vredele nekoliko stotina hiljada dinara nije dobio nikakvu ni robu ni uslugu.
Gornji izveštaj prikazuje samo brojeve. Treba , medjutim dodati, da su zaposleni na Fakultetu za fizicku hemiju, u vremenu kada je dekan bio Dragan Markovic, neredovno primali (inace male) plate. Bilo je slucajeva kada asistenti pripravnici (preko trzišta rada) po 5 meseci nisu dobijali vrednim radom zaradjenu platu. Bilo kakav razgovor o finansijama bivši dekan je odbijao, uz obrazlozenje da para nema.

Istovremeno novca je BILO ali je on (mimo svakog zakona i pravila) uziman od zaposlenih na Fakultetu i od studenata , dakle od onih kojima je taj novac preko fondova za Prosvetu i Nauku , bio namenjen. Kao što se iz izveštaja vidi , prisvajani su i doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje.

Epilog:

Po izveštaju finansijske policije (koja je podnela krivicnu prijavu protiv bivšeg dekana Fakulteta, prof. Dragana Markovica) dostavljenog dekanu Fakulteta, sadašnji dekan poveo je protiv bivšeg dekana disciplinski postupak, koji je u toku. Na razgovor u okviru disciplinskog postupka , bivši dekan je došao u pratnji advokata i odbio da odgovara na postavljena pitanja.

U toku su i radnje istraznog sudije protiv Jelene Filicic (bivšeg šef racunovodstva Fakulteta za fizicku hemiju) i ostalih.

Stanje na Fakultetu: Jelena Filicic je prvo suspendovana a potom otišla sa Fakulteta na sopstveni zahtev.

Bivši dekan , prof. Dragan Markovic , je i dalje profesor sa svim pravima profesora:
da predaje, ispituje studente, da predlaze (ili osporava) predloge za izbore i unapredjenja, da ucestvuje u naucnim projektima. Neke nalaze gornjeg izveštaja (kao slucajeve kompenzacija) ne osporava ali o tome nece nikome da polaze racuna. Ima se utisak da racuna na sopstvene veze (pronose se glasovi da je iz JUL-a prešao u Novu Demokratiju), sporost sudstva i na faktor vreme (da ce se sve na kraju zaboraviti).
 

U Beogradu, 18.10.2001.

Jelena Radic-Peric
Profesor Fakulteta za fizicku hemiju
Univerziteta u Beogradu